Version x.xx.x => versie.jaar.volgnr
> +...nieuwe functie
-...repaired bug

Version 1.12.3
---------------
+ het aanwezige leden scherm is nu uitschakelaar, net als het communicatiecentrum scherm
[MicroProx]
toegangcontrole=0 deze moet op 0 staan anders werken onderstaande niet
ToonAanwezigeLeden=0 zet deze op 0 om het aanwezige leden scherm uit te schakelen
ToonCommCenter=0 zet deze op 0 om het communicatie centrum uit te schakelen
+ Nieuwe rapportage om zien hoeveel een abonnement gebruikt wordt
- een bug bij dubbele leden en dan het toewijzen van een pasje, ging soms fout bij langzame servers

Version 1.12.2
---------------
+ Er is een koppeling gemaakt met de website www.ibanbicservice.nl voor het converteren van de bankgegevens van uw leden naar de nieuwe standaard!

Version 1.12.1
---------------
+ Diverse aanpassingen in het activiteiten overzicht, zoals rapportages
+ Vanuit de WinGym Agenda kan nu de gemaakte afspraak met het lid direct deze afspraak per mail bevestigd worden, Outlook en Google Mail!

Version 1.11.28
---------------
+ In WinGym Agenda voortaan automatisch inplannen om leden terug te bellen die lang niet geweest zijn
+ ClubPlanner Synchronisatie voor nieuwe leden (bug in ClubPlanner! ;)) ) uitschakelbaar
+ Bij overzicht activiteiten is de lijst te exporteren naar Excel
+ Per abonnement is het te betalen bedrag apart per lid instelbaar. U kunt dus eenmalig een bedrag per abonnement bij het lid plaatsen.
- bug bij Uitgebreide zoekopdracht voor het versturen van emails met een beveiligde smtp server
+ Bij medewerkers die mogen leden mogen toevoegen en verwijderen staan in het lijstje met medewerkers bij de nieuwe leden
- bug bij postcode en autoaanvullen staat af, dan wordt de postcode niet in hoofdletters getoond

Version 1.11.27
---------------
- gedoe met koppeling met ClubPlanner

Version 1.11.26
---------------
+ Nu kunnen 6 verschillende vestigingen synchroniseren, zodat uw leden ook op uw andere centra kunnen sporten

Version 1.11.25
---------------
+ Bij de ledenrapportages nu overzicht hoeveel leden per regio of woonplaats

Version 1.11.24
---------------
+ Het is voortaan mogelijk om selectieve incassos te doen, dus bepaal zelf welke abonnementen er mee moeten

Version 1.11.23
---------------
+ magneetcard reader aangepast voor verschillende pastypes en coderingen

Version 1.11.22
---------------
+ de controle op 1 keer per week sporten is nu optioneel
[Instellingen]
ControleerDezeWeek=1 voor inschakelen

Version 1.11.21
---------------
+ bij de lidgegevens kun je voortaan een overzicht zien van alle afspraken
- keuzelijst voor wie het lid opgezegd heeft stond op verkeerde tabje...

Version 1.11.20
---------------
+ extra veld bij leden om aan te geven wie een lid heeft opgezegd
- aandachtspuntjes bij ClubPlanner
+ aangepaste conversie voor Vreugd data te importeren in WinGym

Version 1.11.19
---------------
+ was een tussenversie voor een sportcentrum

Version 1.11.18
---------------
- verkeerd bedrag bij zoeken naar artikel
+ omschakelen van bedragen particulier naar bedrijven in zoeken naar artikelen
+ logging van incasso gegevens, volgt meer...

Version 1.11.17
---------------
+ Zoeken naar artikelen bij verkoop dmv een gedeelte van het artikel in te typen

Version 1.11.16
---------------
+ Goedgekeurde koppeling met ClubPlanner!
- Bij zoeken naar leden zonder pasnummer, worden deze niet allemaal getoond...

Version 1.11.15
---------------
+ Bel me niet bij het lid
+ Koppeling met ClubPlanner

Version 1.11.14
---------------
+ verbetering met de ACR120 RFiD TechnoGym sleutel reader

Version 1.11.13
---------------
+ diverse kleine dingetjes en zo...

Version 1.11.12
---------------
+ logbestand (x-afslag) bij kassa handelingen, speciaal om fraude te voorkomen

Version 1.11.11
---------------
- Door een nieuwe server is Crystal Reports verkeerd geinstalleerd, dus fouten bij WinGym. Opgelost door vorige versie van CR te installeren!
+ Bij verzenden van email naar lid, kan nu ook SMTP Authentication gebruikt worden

Version 1.11.10
---------------
+ koppeling met ClubPlanner (voorbereidingen)
+ Export van email adressen, speciaal voor YMLP
+ Bij aanmaken incassobestand kan voortaan incassokosten worden meegenomen

Version 1.11.9
---------------
+ Logbestand incasso uitgebreidt met een samenvatting
+ diverse aanpassingen voor meerdere vestigingen

Version 1.11.8
---------------
+ Tussenversie...

Version 1.11.7
---------------
- Bug in zoeken naar leden op naam ivm synchronisatie
- Bug in geboortedatum... tja

Version 1.11.6
---------------
+ Keuze of het verplicht is om een geboortedatum in te vullen
+ Synchronisatie tussen diverse vestigingen (maximaal 5 plus hoofdvestiging)!

Version 1.11.4
---------------
+ Bij ledenrapportage retentie worden de actieve leden van de vorige maanden niet meer getoond vanwege discussies...
+ Bij ledenrapportage Contributie Betalingen staat voortaan een overzicht van leden waarbij het abonnement verlengd en betaald is
+ Voorbereidingen gemaakt voor synchronisatie van lidgegevens tussen diverse centra

Version 1.11.3
---------------
+ Bij retentie worden de prospect leden niet meer meegenomen in de berekening
+ bij het email adres is nu ook .BIZ toegevoegd
+ voorbereidingen getroffen voor het opslaan van de verleningen van de abonnenemten voor zwembaden

Version 1.11.2
---------------
+ Bij de ledenrapportage is het rapport voor overzicht nieuwe en opgezegde leden fors uitgebreid
- bij abonnementen kon je niet direct naar prospect leden springen, nu wel.
+ maak artikel met de naam KORTING en je kunt direct korting geven via het kassa scherm

Version 1.11.1
---------------
+ herinneringsbrieven worden meteen geprint bij het verwerken van de incassobatch
+ verbeterde conversie van Boss Insight naar WinGym
- betaalgegevens in de brieven aangepast...
- tijdens het verwerken van de vorige incasso geen meldingen meer...

Version 1.10.38
---------------
+ In de brieven kan nu het euro teken 5 keer per regel geplaatst worden als het aantal achterstandsperiodes >0 is
+ Conversie gemaakt voor Boss InSight naar WinGym!

Version 1.10.38
---------------
+ als het aantal achterstands periodes 0 (nul) is, kan er voor gekozen worden om de nul bedragen niet te tonen
- zat nog een klein bugje in de contract periodes van/tot.... Excuses hiervoor!

Version 1.10.37
---------------
- in de brieven werd niet altijd de tekst bank of giro getoond
+ bij de brieven aanmaken kun je nu ook de herinneringsdatums tonen, en de namen van de maanden waarvoor achterstand is.
- bij het verwerken van de incasso zat een verkeerde type conversie, zodat soms verkeerde meldingen kwamen...

Version 1.10.36
---------------
+ TechnoGym Trainer Point voor toegangscontrole met oude TGS sleutels!
+ Als u 3x op ESC drukt werd u automatisch uitgelogd. Is er uitgehaald.
+ Dagen tussen herinneringsbrieven is instelbaar, standaard is 6 dagen.
+ Bij contante betaling worden de herinneringsdatums verwijdert
- Brieven aangepast met contract van/tot datums. Was het vergeten...
+ Leden cockpit, leden aantallen en retentie herzien. Nu bij alle drie zelfde data.
+ Indien geboortedatum niet is ingevuld, kan er niet opgeslagen worden

Version 1.10.35
---------------
- bug in incasso batch aanmaken, verkeerde telling van aantal leden, was de verwijderde leden vergeten

Version 1.10.34
---------------
+ tussen versie omdat ik het versie nummer niet aangepast had...

Version 1.10.33
---------------
+ De Leden Cockpit
+ medewerkers, rechten: alleen de telefoonnummers, email en informatie wijzigen en opslaan
+ medewerkers, rechten: alleen de vorige incasso door boeken
+ ledenrapportage, retentie: drie maanden in de toekomst kijken hoeveel leden erbij en eraf gaan

Version 1.10.32
---------------
- zat een bug bij simpele zoekopdracht...

Version 1.10.31
---------------
- YMLP aangepast bij het lid, nu ook bij nieuwe leden
+ De snelkoppeling op het bureaublad voor Nieuw Lid is nu ook instelbaar voor Activiteit

Version 1.10.30
---------------
+ De Leden Cockpit is geheel herzien! Dus graag even testen.
+ Bij de leden raportage is de retentie herzien
+ De contante betalingen per lid is nu instelbaar in de wingym.ini
[Instellingen]
ToonVerkopenVanLid=1
+ De sneltoets op het bureau blad in WinGym voor activiteiten is verdwenen, nu kun je direct een nieuw lid toevoegen.
+ In het Panel programma is een debug instelling bijgemaakt.
+ Bij het aanmaken van de brieven is een nieuw veld bijgekomen: totaalbedrag zonder administratie kosten.
- Bij contributie betaling was een melding te veel...
- en nog wat bugs opgelost.

Version 1.10.26
---------------
+ automatische herinneringsbrieven is het aantal instelbaar
+ bij het lid staat een lijst wat het lid gekocht heeft met de credits
+ contante betalingen nu per abonnement en periodes instelbaar
+ ledenrapportage is retentie te zien per abonnement
- ledenverloop aangepast

Version 1.10.25
---------------
+ diverse aanpassingen aan auto verlengen, speciaal voor zwembaden

Version 1.10.24
---------------
+ Bij de gespreksnotities kunnen geen wijzigingen meer worden aangebracht bij oude notities
+ De herinneringsbrieven worden voortaan per 10 afgedrukt
+ Het aanmaken van de herinneringsbrieven voor het verwerken van de incasso, kan binnen 7 dagen nogmaals gedaan worden zonder dat er een 2de of 3de wordt aangemaakt

Version 1.10.23
---------------
+ diverse aanpassingen aan auto verlengen, speciaal voor zwembaden

Version 1.10.22
---------------
+ Terminal versie, geen toegangscontrole, geen overzicht aanwezige leden.
[Instellingen]
TerminalVersie=1
+ Auto ververlengen, speciaal voor zwembaden
[Instellingen]
AutoVerlengen=1

Version 1.10.21
---------------
- wat minor bugs ingeslopen tijdens de laatste grote update
+ terminal versie

Version 1.10.20
---------------
- zat een bug bij het invoeren van een nieuwe betaling, kwam onder bepaalde omstandigheden de gegevens van een ander lid te voorschijn
+ Bij opgezegde leden kun je geen nieuw lid meer invoegen
- Melding onbekend incassotype aangepast bij leden
+ Eindelijk! Nu ook herinneringen aanmaken. Bel ons voor meer info hierover! 06 22483665
+ nu ook boetes per openstaande periode
+ Retentie overzicht: aangevuld met nieuwe, opgezegde en prospect leden van de volgende maand
+ Retentie overzicht: aantal leden die volgende maand niet gaan betalen ivm contracteinde
+ bij kassa verkoop blijft groep staan na het betalen

Version 1.10.19
---------------
- zat een bug in het doorboeken van de abonnementen die niet geincasseerd moesten worden ivm vakanties
+ de nieuwe TechnoGym sleutels kunnen voortaan ook gebruikt worden voor toegangscontrole
- een bug bij het inloggen, was mogelijk om door niks in te vullen gewoon in te loggen

Version 1.10.18
---------------
- Bij aanmaken nieuw lid mag er geen pasje of pasfoto gemaakt worden omdat het lidnummer nog niet bekend is

Version 1.10.17
---------------
+ de tekst bar is verdwenen, voortaan heet het kassa. Bar zou te veel verwarring brengen.
+ het ingeven van de korting bij het lid, is voortaan in euros. Dus als u 10 euro korting geeft, typt u 10 ipv 1000.

Version 1.10.16
---------------
+ Zebra P110i pasjes printer aangepast
+ Medewerkers kunnen nu direct weer door het tourniquet ipv de wachttijd

Version 1.10.15
---------------
+ Zebra P110i pasjes printer toegevoegd
- bij weghalen eerste uur aanwezige leden
- bericht dat abonnement verlopen zou zijn maar contract is voorbij
- rapport aangepast voor kas verkopen per groep
+ SMS via clickatell.com bij diverse rapportages bijgezet
+ lid gegevens doorsturen naar uw andere vestigingen die ook WinGym gebruiken

Version 1.10.14
---------------
+ diverse

Version 1.10.13
---------------
+ Weer een extra rapportage toegevoegd: wie is het meest geweest deze maand en vorige maanden, en wie dit jaar en vorig jaar
U kunt ook een lijstje met de top 10 bezoekers afdrukken.

Version 1.10.12
---------------
+ Was bij overzicht aangemelden en afgemelde leden vergeten om de export naar Excel te maken, plus de percentuele.

Version 1.10.11
---------------
- Omdat er nu ook bijlage bij de emails geplaatst kunnen worden, was er een aandachtspuntje ingeslopen als er geen bijlage bij zat. Dan trad er een error op. Is opgelost.
+ Bij de koppeling met YMLP is het nu ook mogelijk om een groep op te geven waar het betreffende lid ingedeeld moet worden. Handig voor meerdere filialen.

Version 1.10.10
---------------
- zat een bug als bij actieve abonnement geen contractdatum was ingevuld, werd altijd het eerste abonnement gekozen
+ bij barscherm voortaan zoeken naar artikelen die op het grid staan, om makkelijker een artikel te vinden

Version 1.10.9
-------------
+ die was er gewoon niet, maar iemand had commentaar over ons versiebeheer.

Version 1.10.8
--------------
- de inkomsten per periode en opbrengst per lid is aangepast. De contractdatums worden nu meegenomen.
- bij de ledenrapportage stond een lijstje over alle tabjes heen.
+ bij controle CLIEOP03 bestand, wordt nu ook gecontroleerd op leden waar geen naam bij staat
+ LET OP!!!!!!!!!
+ Als u deze update installeert, sluit op alle (!) computers WinGym af en installeer op 1 computer deze versie.
+ Na correct installatie, kan op alle andere computers ook deze update geinstalleerd worden.
+ Hierna kunt u de leden bezoek logging terug gehaald worden door het PDF bestand Conversie_historische_bezoek_gegevens.pdf te lezen, of u belt even.
+ LET OP!!!!!!!!!

Version 1.10.7
--------------
+ bij het lid kunt u nu het bezoek zien van vorige maand, deze maand, en dit jaar. U kunt dit aanzetten door in wingym.ini
[instellingen]
ToonLidBezoek=1
+ controleer op dubbele leden nu ook op email adres. Activeer dit door in wingym.ini:
[instellingen]
CheckDubbeleEmailLeden=1
- de presentie lijst van de bedrijfsfitness is aangepast. Was een beetje verdwenen...

Version 1.10.6
--------------
+ Dymo Labelprinter
+ Directe koppeling met Your Mailing List Provider
+ Nieuwe manier van lid bezoek logging
+ nog een hoop
- een aantal bugs opgelost...
+ LET OP!!!!!!!!!
+ Als u deze update installeert, sluit op alle (!) computers WinGym af en installeer op 1 computer deze versie.
+ Na correct installatie, kan op alle andere computers ook deze update geinstalleerd worden.
+ Hierna kunt u de leden bezoek logging terug gehaald worden door het PDF bestand Conversie_historische_bezoek_gegevens.pdf te lezen, of u belt even.
+ LET OP!!!!!!!!!november 2009
Voor onze Belgische klanten is het voortaan mogelijk om de Belgische ID kaart (eID) direct in te lezen in WinGym, compleet met pasfoto.
Op deze manier kan een nieuw lid snel ingeschreven worden in WinGym en de gegevens zijn ook meteen geverifieerd.
En u hoeft geen pasfoto meer te maken, want die haalt WinGym van de ID kaart af.

oktober 2009
In WinGym is een nieuwe module toegevoegd: VERHUUR.
Met deze nieuwe verhuur module kunt u artikelen verhuren aan uw leden. Op deze manier zijn uw leden nog meer verbonden met uw centrum.
U kunt in deze module van alles verhuren, met een handheld barcode scanner kunt u uw artikelen snel en accuraat verhuren.

Verder zijn de rapportages uitgebreid. U kunt nu direct zien hoeveel leden er per maand zijn bijgekomen of zijn weggegaan. En u ziet meteen hoeveel elk lid opbrengt per maand.

september 2009
De WinGym Agenda kan voortaan twee keer opgestart worden met ieder een verschillende indeling. Handig voor een ski planning.
In het versturen van emails kan nu ook gebruik gemaakt worden van tabellen. De randen van de tabellen worden niet meer getoond.

juni, juli en augustus 2009
Druk bezig met Caldora.

mei 2009
We zijn gestart met WinGym 2.0!
De uiteindelijke naam wordt niet WinGym, maar wordt gekozen door middel van een prijsvraag via LinkedIn.
Met een team van vier personen (marketing, commercieel en twee programmeurs) verwachten wij deze nieuwe volledige online versie voor het einde van het jaar gereed te hebben.
Binnenkort meer.

april 2009
We hebben een nieuw online reserverings systeem ontwikkeld!
U kunt inloggen met aa@bb.cc en wachtwoord is demo
Indien u interesse heeft, en dat heeft u, neem dan contact met ons op. We zorgen er dan voor dat dit op uw website komt te draaien.

maart 2009
Ook in WinGym kunnen uw leden zich met een Nokia, Samsung of Benq toestel met NFC aanmelden en betalen!
Klik hier om meer te weten te komen over NFC (klanten van de Rabobank kennen het al). Hier nog een YouTube filmpje over NFC. Op steeds meer plaatsen kunnen mensen met hun NFC toestel betalen.
Leden aanmelden en betalen in WinGym kan ook met barcode, magneetstrip, RFid, Mifare, vingerherkenning, TGS en dus nu ook met NFC.

*** AANBIEDING ***
Complete kassa opstelling DigiPos RA8000 bundel met de volgende onderdelen:
- computer,
- kassabonprinter,
- kassalade,
- klantendisplay,
- 15" TFT scherm
- WinGym licentie voor 1 jaar!
Voor de prijs van €850,00!!!

februari 2009
Prijsaanpassingen per 1-1-2009
Vanaf 1 januari 2009 zullen de prijzen voor het support- en updatecontract en voor aanvullende ondersteuning zullen niet worden aangepast.

Helaas ontkomen de conculegas er ook niet aan, maar wij wel. De prijzen van WinGym licenties zijn niet per 1/11 aangepast maar vanaf 1/1/2009 zullen ook de prijzen voor het support- en updatecontract en voor aanvullende ondersteuning zullen niet worden aangepast:
> Supportcontract: € 0,00 / maand
> Uurtarief: € 56,= /uur (on-site en buiten garantie)
> Betaalde support: € 0,00 per ‘call'
Het licentiebedrag van € 850 is inclusief support, service en update.
En: twee maanden try-before-you-buy!

januari 2009
Wij wensen iedereen een gezond en succesvol 2009!

In februari en maart gaan we klassikale WinGym trainingen geven op een centrale plaats in Nederland. Heeft u interesse, meld u zich dan nu aan. Voor de prijs hoeft u het niet te laten: 50 euro (pp ex. BTW) inclusief cursusmap, koffie, thee en frisdrank.
Deze uitnodiging is ook voor (nog) niet WinGym gebruikers!

Bent u nog op de hoogte van onze leden werven leden actie?
Indien u als WinGym gebruiker een andere sportcentrum aanmeld voor een demo, en dit sportcentrum gaat WinGym gebruiken, ontvangt u van ons 200 euro (ex. BTW)!


december 2008
Het team van WinGym/ANRO wenst u fijne kerstdagen en een gelukkig nieuwjaar!

november 2008
Onze 'beurs' aanbieding van eerste jaar gratis WinGym (omdat we zelf niet op de FitVak beurs stonden), heeft weer een aantal opdrachten opgeleverd! Deze aanbieding is nog tot eind november geldig. Dus, doe er uw voordeel mee.
Een interessante website: Lekker Sporten

oktober 2008
Bedrijfsfitness is weer helemaal hot! Kijk hier voor meer informatie om op een nieuwe manier leden te werven!

De Fitness vakdagen beginnen weer op vrijdag 31 oktober, zaterdag 1 en zondag 2 november 2008!
Speciale Fitness Vakdagen aanbieding:
Indien u voor 31 oktober 2008 beslist om WinGym in te zetten voor uw sportcentrum, krijgt u WinGym het eerste jaar gratis! Terwaarde van 850 euro.

september 2008
De koppeling tussen MINDBODY Online (MBO) is gereed!
De nieuwe leden die in WinGym worden ingeboekt, worden meteen doorgestuurd naar Mind Body Online.
Ook de toegelaten leden worden in Mind Body Online geboekt.
En er komt nog meer!
Op deze unieke manier kunt u Wingym zowel Offline als Online inzetten!

augustus 2008
Vakantie!
We zijn naar Hof van Saksen geweest. Echt een aanrader.

juli 2008
Het WinGym forum is weer geopend!!
Meld u aan voor de laatste updates, handleidingen, tips en trucs.

juni 2008
De nieuwste versie van Wingym kan direct vanuit WinGym worden geinstalleerd.

mei 2008
Direct een lid bellen of lid (of groepen leden) SMS'en via Skype vanuit WinGym!
Lekker goedkoop, en geen GSM modem meer nodig!

april 2008
Op 10 april start de FIBO beurs in Essen (D), tot en met 13 april!

maart 2008
We gaan verhuizen!

februari 2008
Druk!

januari 2008
Wij wensen iedereen een gezond en succesvol 2008!


Herkent u dit?
Eiseres, een Health & Fitness centrum, vordert betaling van de kosten van een jaarabonnement van gedaagde. Gedaagde heeft een jaarabonnement bij eiseres gehad maar heeft de overeenkomst niet binnen de in de algemene voorwaarden van eiseres opgenomen opzegtermijn van drie maanden beeindigd...(meer)


december 2007
Het team van WinGym/ANRO wenst u fijne kerstdagen en een gelukkig nieuwjaar!

De koppeling met SnelStart is gereed, de pilot loopt tot eind januari. Het is dan mogelijk om leden vanuit WinGym direct in te voegen in SnelStart, leden uit SnelStart in te voegen in WinGym, en de contributiebetalingen worden direct in de juiste grootboekrekeningen geboekt. Dus geen dubbel werk meer!

Een 7 inch TFT scherm kan voortaan direct bij het tourniquet geplaatst worden. Hierop wordt de gegevens van het aangemelde lid getoond.
Dit is beter en goedkoper dan een groot 17" TFT scherm of een consumer display.

november 2007
Nieuwe vingerscanner van Sagem is nu ook aktief in WinGym.
Verder is de POS versie van WinGym verder uitgebreidt.
En we hebben een nieuwe aanbieding: 55 euro per vestiging, per maand, per automatische incasso, het WinGym programma werkt zolang het contract loopt (minimaal 1 jaar).
De website van WinGym en ANROtil zijn nu ook (eindelijk!) te zien in FireFox.

oktober 2007
De Fitness vakdagen beginnen weer op 12, 13 en 14 oktober!
Speciale Fitness Vakdagen aanbieding:
Indien u voor 20 oktober 2007 beslist om WinGym in te zetten voor uw sportcentrum, krijgt u WinGym het eerste jaar gratis! Terwaarde van 850 euro.

september 2007
Prospect leden kunnen zich voortaan via uw website inschrijving. Dit vereenvoudigt het inschrijven aan de balie.
Het WinGym InfoPoint is nu ook gereed. Leden kunnen in de gym hun eigen gegevens inzien en vorderingen aanpassen.

augustus 2007
Verhuizing naar nieuw kantoorpand, en vakantie!
Oja, nog even dit, WinGym draait ook onder Microsoft Vista.
MS Vista Home voor stand-alone installatie en MS Vista Professional voor netwerk installaties!
MS Vista Home voor netwerkinstallaties wordt afgeraden vanwege de slechte netwerk interface in MS Vista.
Klik hier voor meer info over de verschillende versies.

juli 2007
Een aantal fitnesscentra gaan starten met de pilot met vingerherkenning als toegangscontrole en voor het gebruik van lockers.

juni 2007
Implementatie van vernieuwde toegangscontrole met vingerherkenning in combinatie met een geavanceerd, en uitstekende prijs/kwaliteit verhouding, locker systeem.

mei 2007
WinGym wordt gebruikt als ledenadministratie en voor de interface tussen Intouch Technology en Quality Equipment bij een nieuw en groot sportcentrum in Amsterdam.
Nu is het voortaan ook mogelijk om bij bedrijfsfitness een staffelkorting in te geven aan de hand van het aantal medewerkers dat komt sporten.
Het gezinsabonnement is nu volledig beschikbaar.

Weet u waar uw leden wonen? WinGym wel! De interface tussen WinGym en Google Earth is nu een feit.

april 2007
Op 19 april start de FIBO beurs in Essen (D), tot en met 22 april!

Double Speed in Zevenaar is de nieuwe partner als system integrator van WinGym!

maart 2007
De website van WinGym is volledig aangepast. Wel hebben we onze stijl aangehouden: strak en simpel, net als WinGym.

Introductie van twee nieuwe versies van het WinGym pakket:
# WinGym LT: de startersversie van WinGym.
  Deze startersversie heeft de benodigde functionaliteiten om als startend fitnesscentrum aan de gang te gaan.
# WinGym POS: de Point-Of-Sale versie van WinGym.
  Deze point of sale versie wordt gebruikt in sportwinkels. Wij leveren het complete POS pakket.

Meer info, bel 06 22483665!

Het doet ons een genoegen u mede te delen, dat wij per 1 maart alleen vertegenwoordiger zijn geworden van uitstekende en hoogwaardige 304 RVS tourniquettes. Zie de pagina tourniquettes op de WinGym website.

februari 2007
U kunt hier de trainingsschema's met de oefeningen en afbeeldingen downloaden.
Het was al mogelijk om een lid, groep leden of eigen gemaakte selectie van leden een brief of e-mail te sturen, nu kunt u ook een SMS sturen. U heeft dan een GSM modem nodig met een SMS-only abonnement.

januari 2007
Wij wensen iedereen een gezond en succesvol 2007!

Komende dagen komt de versie gereed met daarin het bewaren van de genuttigde consumpties per tafel/stoel. Dus kan de klant bij het verlaten van uw sportcentrum de consumpties afrekenen!

december 2006
Voortaan kunnen de leden ook per SMS een plaats in de les reserveren.
Het lid wil vandaag om 8 uur meedoen met de spinning les, en stuurt 'LES spinning 20' naar de WinGym GSM modem. Waarop WinGym een bevestiging terug stuurt naar het lid.

november 2006
Nieuw service call center opgericht ten behoeve van fitnesscentra om het ledenaantal te vergroten.
Een team van zeer ervaren telefonistes die meer dan 4 jaar ervaring hebben met koud bellen, gaan voor u in uw regio bellen naar potentiële klanten.
U betaalt dus alleen voor de potentiële leden die een bezoek komen brengen. Ook het nabellen en service calls worden gevoerd, om de reeds aanwezige leden na te bellen.
Hiervoor is ons WinCalCenter software programma aanzienlijk aangepast, wat resulteerde in een nog gebruikersvriendelijker programma.

oktober 2006
De Fitness vakdagen beginnen weer op 13, 14 en 15 oktober!

september 2006
We zijn op zoek naar wederverkopers voor WinGym die ook ondersteuning en de installaties kunnen verzorgen. Interessante commissie en conform uurtarief.

augustus 2006
Een hele week vakantie, en druk druk druk met WinGym installaties bij diverse sportcentra in het land.
Onderzoek naar het integreren van Diplan in WinGym of zelf een gewichtverminderingsprogramma ontwikkelen in samenwerking met de twee fitnesscentra die hierom gevraagd hebben.

juli 2006
Het is ook mogelijk om vanuit WinGym nieuwsbrieven per e-mail te versturen. Maar sommige hostingbedrijven staan niet toe dat grote hoeveelheden e-mailse gestuurd worden. Daarom hebben wij een koppeling gemaakt met Your Mailing List Provider. Nu kan vanuit WinGym direct de e-mail adressen en nieuwsbrieven gestuurd worden naar YMLP, die de nieuwsbrief verder verspreid!
De FitTesten zijn bijna gereeed.

juni 2006
Een nieuwe pagina toegevoegd, de WinGym partners (kies Algemeen en dan Partners).
Verder zijn we op dit moment druk bezig om WinGym in de markt te zetten!

mei 2006
Nieuwe FitTesten in WinGym!
Bij de abonnementen kunnen nu ook meerdere blok uren per abonnement worden ingesteld. Dus nog flexibeler naar uw klanten toe.

Op 26 t/m 28 mei is in Veldhoven de 13de EFAA conventie en de Dutch Instructors Expo!

april 2006
Op 27 april start de FIBO beurs in Essen (D), tot en met 30 april!

maart 2006
Door het bezoek en installaties van WinGym bij vele sportscholen, hebben wij een aantal bottle necks gezien voor een goede bedrijfsvoering. Om hier een partner in te worden, hebben wij de website www.trainernodig.nl opgericht als intermedair tussen de drukke sportschool ondernemer en de freelance trainers en de potentiele klanten. Binnenkort meer hierover.

Per abonnement kunnen voortaan een drietal kortingsregels worden ingesteld.
Dus hoelang een lid actief is, of gedurende een bepaalde periode, of de leeftijd van het lid bepaald de korting. Deze kortingsregel per abonnement staat los van het kortingspercentage wat al per lid ingevuld kon worden.

Bij de medische gegevens kan nu ook een foto gemaakt worden van het postuur van het lid. Deze foto kan dan per meting worden opgeslagen zodat het lid precies kan zien of er vooruitgang is, wat niet altijd te zien is aan de meetresultaten. Dit geeft dan een extra stimulans om toch door te gaan!

februari 2006
De aansturing van maximaal 32 zonnebanken vanuit WinGym is een feit. Elke zonnebank kan aangestuurd worden zolang er maar een 220V stekker aan zit. Bezoekers starten de zonnebank met hun eigen toegangspas. Voor de fitness centrum eigenaar betekent dit, dat leden vooraf zonneminuten in kunnen kopen en dan gebruik kunnen maken van de zonnebanken. Dus de zonnebanken worden vanaf het begin al terug verdient.

januari 2006
Het beheer van de abonnementen is uitgebreid met een ingangsdatum!
U kunt nu per abonnement drie bedragen invullen met de ingangsdatum wanneer dit bedrag in moet gaan.
Deze ingangsdatum bepaalt wanneer het nieuwe abonnementsbedrag gebruikt moet gaan worden. Dit heeft als voordeel dat wanneer u meerdere periodes incasseert, u rustig de lopende abonnementen kunt verhogen zonder de vorige (oude) bedragen hoeft aan te passen. Dus als een lid een aantal periodes achterloopt van de eerste ingangsdatum, en een periode achterloopt van de huidige periode, wordt het achterstandsbedrag correct berekent. Dit geldt ook voor de automatische incasso.

december 2005
De website van www.wingym.nl is totaal aangepast met de nieuwe schermen lay-outs!

november 2005
De Fitness vakdagen beginnen weer op 4, 5 en 6 november!

oktober 2005
Nu in WinGym, het terug importeren van een ClieOp03 bestand zodat het achteraf wijzigen van het ClieOp03 bestand mogelijk is.

september 2005

augustus 2005
Koppeling gemaakt tussen WinGym en Health Software, en WinGym en Fit Control!

juli 2005
Het plannings en reserveringsmodule krijgt een volledige restyling. De nieuwe versie van WinGym wordt eind deze maand verwacht.

juni 2005
De handleidingen voor WinGym zijn nu online te bekijken.
handleiding automatische incasso
handleiding barmodule
handleiding ledenadministratie
Het gehele automatische incasso is verandert. Voortaan wordt er pas doorgeboekt nadat de betalingen ontvangen zijn!

mei 2005
Op 5 mei begint de FIBO beurs in Essen!

april 2005
We zijn gestart met het ontwikkelen van een on-line reserverings systeem en het on-line bijhouden van de trainingsresultaten in WinGym.
De aangesloten leden kunnen nu direct een plaats in een les zelf inplannen en zelf hun eigen resultaten bijhouden.

maart 2005
Nieuwe versie van WinGym uitgebracht die ondersteunt nu het door elkaar gebruik van maandelijkse en periodieke (per 4 weken) abonnementen, daluur abonnementen en groepsblokkeringen vanwege vakanties.

februari 2005
We zijn verhuist! (klik hier voor de kaart)
Kijk op de webcam hoe het uitzicht nu is!

De volgende bedrijven hebben de werkzaamheden perfect uitgevoerd, zodat we kunnen genieten van ons nieuwe huis:
Maqi Schilderwerken
bouwbedrijf JEMA
Mooiman keukens
Loodgietersbedrijf Clijssen
Hamers vloeren
Gebr. van den Berg Verhuizingen BV

januari 2005
In WinGym kan voortaan de Tanita weegschaal gekoppeld worden, zodat de meetresultaten zoals vetpercentage direct opgeslagen kan worden bij het lid! Het lid kan na een bepaalde tijd precies zien hoe het verloop is van zijn/haar vetpercentage aan de hand van uitgebreide grafieken.

Gebruikers van andere sportschoolprogramma's zoals Boss en Fitman, kunnen voortaan moeiteloos overstappen naar WinGym. Dit omdat een aantal databases van Boss en Fitmam direct in WinGym geďmporteerd kunnen worden.

december 2004
De winkel is geupdate met aanbiedingen voor HP Desktops en Notebooks!

De nieuwe wireless outdoor webcam van Toshiba, de IK-WB11A, geďmporteerd vanuit de states. Is verder nog niet in Nederland verkrijgbaar.
Klik hier voor de specificaties!

U kunt deze camera hier live te zien en te besturen!

U dient wel Java J2SE 5.0 JRE te hebben geďnstalleerd, klik hier om dit te doen.

november 2004
Het TaxiBelAgenda pakket is nu omgezet naar MySQL omdat MS Access niet de grote data hoeveelheden aan kon. Alle gebruikers hebben inmiddels een update ontvangen.

oktober 2004
De toegangscontrole in WinGym is mogelijk met barcode en magneetpasjes, RFiD van Cross Point en vingerherkenning van Ishimo.
Nu hebben we een integratie gemaakt met een nieuw type vingerscanner die een ID heeft, zodat er meerdere vingerscanners op één computer aangesloten kunnen worden.
Of kan zelfs zonder computer werken, zie hiervoor de stand-alone oplossingen via Ethernet en RS-232.
Deze nieuwe vingerscanners en oplossingen worden geleverd door Applied Biometric Systems GmbH.

september 2004
Nu ook de aansturing van de Vibro Gym vanuit WinGym. Leden kunnen trilminuten inkopen en bij gebruik van de classic PowerPlate en de Vibro Gym wordt het 'tril krediet' automatisch afgewaardeerd.

augustus 2004
WinGym werkt nu met de MySQL database! Hierdoor worden de zoekopdrachten nog sneller uitgevoerd. Vooral voor de management tools is dit een grote sprong vooruit!
Het voordeel is dat WinGym's databases nu ook onder Linux draaien! Hierdoor zijn we zowat platform onafhankelijk geworden.

juni 2004
Nieuwe versie van toegangscontrole speciaal voor koffieshops. Dit is een toegangscontrole systeem compleet out-of-the-box.
Het concept bevat een TFT touchscreen, compacte PC, draadloos keyboard en mouse, vingerscanner, barcode scanner, barcode toegangspasjes printer en een electrisch deurslot.
Er kunnen in totaal 32 deuren worden aangestuurd. Het is natuurlijk ook mogelijk om ipv een deur, een tourniquet aan te sturen of lampen.

mei 2004
Opzet van de Grafical User Interface (GUI) voor WinGym op de 'Fisher Price' methode!

februari 2004
Gestart met programmatie voor certificering van WinGym bij InterPay voor PIN betalingen.

januari 2004
Nieuwe lay-out van WinGym V1.2.25
Brieven en e-mails sturen naar selectie van leden.
Nieuwe lay-out van trainingsschema.
Koppeling met DigiFinger van Ishimo voor toegangscontrole!

december 2003
Nieuwe versie van WinGym V1.2.22
Deze ondersteunt nu ook de sleutel van de bekende trainingstoegstellen fabrikant.
Aansturing van de PowerPlate vanuit WinGym.
Diverse aansturing zoals zonnebanken. Dus vooraf zonneminuten inkopen, zodat deze automatisch worden afgewaardeerd bij gebruik in WinGym.

november 2003
Nieuwe versie TaxiBel Agenda V1.5

oktober 2003
MS Mappoint 2004 gelanceerd. Nu nog sneller zoeken en uitgebreide straten informatie.
Software voor VHD en traceren van taxi's is hierop aangepast. Dus nu nog nauwkeuriger de dichtsbijzijnde taxi naar de klant!